Nepal
Dhulikhel - Pokara - Kathmandu - Pashupatinath - Bhaktapur - Pathan

©